Vaaliteemaani

EDUSKUNTAVAALIT 2019
barnen_skog.jpg

PERHEPOLITIIKKA

Yksi tärkeimmistä syistä, että aloin osallistua politiikkaan oli vahva vakaumukseni, että meidän pitää muuttaa perhepolitiikka Suomessa. Tärkeintä olisi perhevapaauudistus, joka paremmin vastaisi nyypäivän tarpeita. Olin hoitovapaalla lähes kolme vuotta tyttärieni kanssa, mutta valitettavasti nykyinen järjestelmä estää usein isiä hyödyntämästä tätä mahdollisuutta. Samalla järjestelmä osaltaan ylläpitää epätasa-arvoa työmarkkinoilla.

 

SDP:n perhevapaamalli antaisi lapsillemme oikeuden molempiin vanhempiinsa. Joustava malli antaisi useammalle mahdollisuuden jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan jaksoittain. Kun kotihoidontukea voisi nostaa lyhyemmissä jaksoissa kunnes lapsi täyttää kymmenen, olisi lapsiperheen arjen palapeli helpompi ratkaista myös kesäkuukausien osalta.

 

Aikaisemmin päivähoito nähtiin, kärjistetysti, lasten varastointina. Kasvatuksella on kuitenkin tärkeä rooli jo varhaisesta iästä. Jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen kannatan maksutonta varhaiskasvatusta. Kunnallisella tasolla suomenruotsalaiset sosialidemokraatit ovat ajaneet maksuttomuutta useassa kunnassa.

30589857590_95552787f7_z_edited.jpg

KOULUTUSPOLITIIKKA

Haluan nähdä Suomen jossa lapsille annetaan jatkossakin yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään. Maksuton varhaiskasvatus kolmen vuoden iästä lähtien tulee tulevaisuudessa olla oppitien perusta. Opetuksen tulee toteutua terveissä tiloissa, emme voi ottaa riskiä elinikäisistä terveysongelmista lykkäämällä sisäilmaongelmaisten koulujen peruskorjauksia. Pidentämällä oppivelvollisuutta teemme toisen asteen koulutuksen aidosti maksuttomaksi. On kohtuutonta, että viisitoistavuotiaan pitää keskeyttää kouluttautumisensa koska perheellä ei ole varaa toisella asteella tarvittaviin oppimateriaaleihin ja työkaluihin.

 

Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää resursseja viime vuosien rahoituksen leikkausten jälkeen. Oppiminen työpaikalla voi toimia hyvin joissain tapauksissa mutta se ei saa vaarantaa lähiopetusta. Työssä oppiminen vaatii myös panostuksia henkilökohtaiseen ohjaukseen.

REILU TYÖELÄMÄ

Menestyksekäs pohjoismainen malli rakentuu työmarkkina-osapuolten välisiin neuvotteluihin. Se on luonut turvaa ja vakautta työmarkkinoille. Malli vaatii keskinäistä luottamusta, jota valitettavasti on nakerrettu, kun hallitus on yksipuolisesti heikentänyt työntekijöiden asemaa ja rikkonut lupauksensa.

 

Yhteisillä pelisäännöillä yritykset voivat kilpailla yhdenvertaisesti. Esikuvamme ei voi olla matalapalkkamaa heikolla edunvalvonnalla ja isoilla luokkaeroilla, meidän tulee toimia esikuvana heille.

 

Parempi työhyvinvointi on keskeistä kilpailukyvyn parantamiselle. Menestyneissä yrityksissä työntekijät nähdään valttina, eikä taakkana.

 

Työelämä jatkuvasti muuttuessa yhä useamman tulee tarve kouluttautua uudelleen työuransa aikana. On annettava parempia mahdollisuuksia jatkuvaan jatkokoulutukseen työelämässä sekä mahdollisuus kouluttautua uudelleen mikäli jää työttömäksi.

 

Auta Viktorin kampanja lahjoittamalla seuraavalle tilille:

Saaja: Stödföreningen för Österbottens väl r.f.

Tilinumero IBAN: FI81 5567 0720 1588 35

Referenssi: 1012

Pankki: OP

SWIFT: OKOYFIHH